Halreglement

Plezierig klimmen begint met kennis van de veiligheid en de regels die in de klimhal gelden. Voor informatie hierover neem altijd contact op met een van de aanwezige klimwachten.

Halreglement klimvereniging Friends and Nuts
(versie: 1)
In de context van dit document worden personen die geen lid zijn van klimvereniging Friends and Nuts, maar toch klimmen in de klimhal, gastklimmers genoemd.

  1. Gastklimmers en leden dienen zich te houden aan de regels gesteld in het halreglement.
  2. Drugsgebruik in de klimhal is verboden.
  3. Alcoholgebruik is tijdens de klimactiviteiten verboden.
  4. Gastklimmers zijn verplicht zich te melden bij de klimwacht en te wachten op instructie. De klimwacht is duidelijk herkenbaar aan het gele ‘KLIMWACHT’ T-shirt.
  5. Individueel klimmen (klimmer met zekeraar) is pas toegestaan als de klimwacht het niveau van veiligheid en zekertechniek goed genoeg heeft bevonden.
  6. Gastklimmers en leden zijn verplicht de aanwijzingen van de klimwacht strikt op te volgen.
  7. Gastklimmers en leden dienen zich in te binden door middel van een gestoken acht knoop.
  8. De vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding, wegraken of beschadiging van eigendommen van leden, deelnemers of derden.
  9. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel, toegebracht aan of door deelnemers, leden of derden.
  10. Bij het zekeren van een klimmer is een SAFEBINER verplicht!

Als er geen klimwacht aanwezig is mogen gastklimmers niet klimmen!